January 29, 2023

ìsh konkurrentì ì Per’puthen me òrìgjìne turke, Melik Balikcì, u perfshì ne nje aksìdent rrugòr diten e sotme

Me ane te nje pòstìmì ne ìnstaStòry, Melìku lajmeròì ndjekesit se ishte pjese e aksidentìt se bashku me nusen e tij, pòr fatmìresìsht gjendja e tyre shendetesòre eshte e mire. Kujtojme se pak kohe me pare Meliku ì dha fund beqarìse dhe kuròrezòì lìdhjen e tij ne martese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *