March 30, 2023

“Ai me ÇMENDl me ate qe me beri ne magazine, dua te Ie BURRlN per te, por kam nje haII”Një vajzë e re i është drejtuar psiko loge Deidre për ti kërkuar nd ihëm pas një si tuate të vës hti rtë në të cilën është ndod hur. Ajo i rrëfen se prej 6 muajsh ka nisur një lidhje jashtë marte sore me kolegun e saj në punë, dhe se tashmë ndj enjat e saj për të janë rritur kaq shumë, sa ka filluar të mendojë di vorc in.

Ja çfarë shkruan ajo: E dashur psi kologe Deidre. Unë jam 28 vjeçe dhe jam e martuar prej 3 vitesh dhe kam një vajzë 1 vjeçe, që e dua më shumë se çdo gjë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *