March 24, 2023

Kjo është Gerta Miftari nga Kosova që jeton në Gjermani. 16-vjeçarja u shpall me int elegjencë më të lartë nga Ministria e Arsimit në Gjermani. Që në moshë shumë të vo gël, kur ajo kishte 12-vjet, filloi të li gjë ronte në lëminë e gjermanishtes, anglishtes dhe gjuhën frënge..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

“Prindërit e mi janë nga Kosova dhe unë e ndjej veten kosovare edhe pse kam lindur dhe jam rritur në Gjermani. Ata e kanë vër ejt ur që unë gjithmonë kam patur një dësh irë të madhe që e vogël për librat. Jam shumë falënderuese për familjen time dhe për përkr ahjen që kam marrë nga ata.” tha Gerta Miftari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *