March 24, 2023

Nje Shqiptare po i marton vajzat Shqiptare me Serb, e dh.imb.shme por e vertet ja sa i merr ajo per “Msitni”

Gordana Hajkoja, me prejardhje nga Shkodra, e cila studion në Faku ltetin e Mjekësisë në Beograd, në kohën e lirë punon si pë rkthy ese për një shoqatë për lidhje të m artes ave në Rashkë.Telegraf.rs, shkruan se ajo ndi hm.on në gje.t.jen e nuseve shqiptare për burrat serbë të cilët pag.u.ajnë shuma të mëdha parash kësaj s.hoq.ate për t’u martuar me shqiptare…LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *