November 28, 2022

më bënte pr esi.on që të kishim fëmijë. Unë e quaj vajzën time një bebe mre kul lie pasi unë vazhdimisht mb.roh.esha që të mos mbe tesha sht.atz.ënë dhe e mora vesh vetëm në muajin e pestë”, u shpreh ajo.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Një nënë ganeze më nënshtetësi britanike, Margaret Broën ka deklaruar se babai i fëmijës së saj me or.igjinë shqiptare kërkon t’i marrë vajzën. Ajo u shpreh gjatë një int.ervi.ste për SVTV Africa se shqiptari ishte lidhur me të vetëm për të sig.uruar dokumenetet angleze dhe pasi ai arriti qëllimin e tij e la vajzën nga Gana. “Ai kishte pas.aportë dhe av.okati i tij i kishte thënë se e vetmja mënyrë që mund të bëhej res ident, ishte në rast se do të kishte fëmijë. Kështu që ai gjithmonë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *