February 8, 2023

Ish trup.roja e Azem Hajdarit pub.likon “regjistrimin” ku Azemi tregon se : Të gjitha vr.asjet vijnë nga zyra e Berishës”Marjan Gryka, ish-trup.roja e Azem Hajdarit, ak.uzon Berishës si a.ktor kryesor në ske.narin e vra.s.jes së, Azem Hajdarit. Për këtë arsye, ai kërkon ri.hapjen e do.sjes. Berisha dhe Hajdari kanë pasur pë.rpl.asje të fo.rta, sepse Azemi e njohu Berishen shumë shpejt, bashke me ske.narin e tij ramizjan! Sot koha e tregoi se Azemi kishte pasur të drejtë që lu.ft.oi kundër kla.nit të Ramizit.

Unë po kujtoj këtu disa nga këto! Kur Berisha ishte President nga kup.ola e kësaj ndërtese drejtonte çdo gjë dhe gjithçka edhe në parti. Për çdo gjë ishte i qetë, sepse populli demokrat kishte votuar kom.uni.stin më të pab.esë të gjithë koh.rave dhe ar.mik.un e demokracisë! Me pë.rjashtim të njërit që ishte Azem Hajdari dhe p.erpl.asjet e tija me Kryeministrin Meksi kishin filluar, sepse Meksi zbat.onte ato që Saliu ur.dhëro.nte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *