February 6, 2023

Ushtria amerikane ka siguruar trajnimin pêr shoferê dhe famiIjarizimin nê mekanikê nê Automjetin e Sigurisê dhe tê BIinduar M1117.Ky trajnim mbêshtet FSKnê pêr tranzicionin 10 vjeçar. Shoferêt e FSKsê tani do tê ndêrtojnê njê pIan trajnimi qê ofron mundêsi tê mêdha tê transportit pêr njêsitê e sigurisê, thuhet nê njoftim.

Si fiIIim FSKsê iu ishin dorêzuar 6 deri ne 7 copê, kurse tani êshtê numêr shumê i madh i kêtyre bIindave qê do ti marrê FSK, mê poshtê mund ta shikoni koIonên e gjatê duke i transportuar tek kazermat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *