February 6, 2023

Ish-kryeministri i Kosovës dhe kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka thënë se gjatë kohës së tij si drejtues i ekz ekutiv,it është punuar shumë më mirë sesa që po punon qev,eria e drejtuar nga Albin Kurtit sot.Haradinaj ka kujtuar se si ishte a rrejstu ar ish-drejtori i të ashtu,quajturës “Zyra për Kosovën” Marko Gjuriq në vitin 2018 pasi kishte shpërfillur insti,tucionet e Republikës së Kosovës, gjatë kohës sa vetë lideri i AAK-së kishte drej,tuar Qeverinë e Kosovës.“Në kohën e Qeverisë Haradinaj nëse ndonjë zyrtar i Serbisë është laz,druar në Kosovë ju e dini se si e ka traj,tuar li gj,i këtu”, ka thënë Haradinaj gjatë një takimi me strukturat në Deçan.

Ndërkohë ka thënë se është e pabesueshme që po vihen gur,themelet e “universitetit paralel” në Mitrovicë, në kohën kur Kosova po drej,tohet nga Albin Kurti – “Besomni qeverisja Haradinaj është shumë shumë herë më e mirë se qeveri,sja Kurti, e nuk e kemi pasë këtë shumicë. Me të ardhur, kemi sigu ruar prodhim të ener,gjisë elektrike, atë kohë s’është prodhuar asnjë mega,vat në KEK, e kam ndalë blerjen e ener,gjisë prej Serbisë. Me një shumicë të ndishme e kemi bërë ush trij,në e Kosovës, që është garanca mos me qenë si Af ganis,tani. S’mujm me qenë na si Af ganis,tani, se kemi ush trji që po shkon në NA T,O e ta ka pranu Ame ri,ka.

Se po i dëgjoj njerëzit që po bëjnë krahas,ime e po gabojnë shumë.Në kohën e Qeverisë Haradinaj nëse ndonjë zyrtar i Serbisë është laz,druar në Kosovë ju e dini se si e ka trajtuar li gj,i këtu. Por është e pa besueshme që me ardhë prej Serbie me të nisë gur,themel të universiteti në Mitrovicë, e pabes,ueshme. A ma tregoni një punë të qeverisë Kurti, përveç që I ka ndalë paret për rru,gën e Plavës, që po i ndal projektet, që i ka ndalë shtesat për personel mje kës,or. Prandaj bëni çmos të forcohemi, ka qenë gabim të besojmë se dikush do ta dojë Kosovën si e doni ju”, ka thën,ë Haradinaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *