March 22, 2023

Lulëzon nga pranvera në vj.eshtë dhe është një shtesë e shkëlqyeshme për maka.ronat dhe rizoton, por është më e popullari,zuara si një supë. Në çfarë.do forme që ta konsumoni, hithra nuk ka nevojë të gatuhet shumë, mjafton th,jesht ta avulloni për 2-3 minuta. Kjo do të ruajë maks.imalisht vetitë e saj ushqyese dhe shëruese. Çfarë thotë shke,nca për këtë bimë, cilat janë efektet e saj të do.bishme? JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORE dhe te fitoni 500euro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *