March 31, 2023

Shkruan: Hisen Berisha.Siç duket z. Kurti nuk nxori mësimet e duhura gjatë qeverisjes Kurti 1, kur provoj të përp lasej me administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Pretendimi se Ne mund të mbij eto jmë me forcat tona, (edukatë kjo e trashëguar nga di kta tu ra kom uni ste, në tagmën se “edhe b arë do ha më”, është ve të vr s j e për Kosovën dhe popuIIin e saj.Se ndryshimet në administratën amerikane, sjellin ndryshime edhe në objektivat strategjike.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *