December 2, 2022

Një zja rr i madh bëri shkr umb e hi një fabrikë të madhe vaji në qytetin Prapakorn të Tajlandës. F orcat zj arrfikëse e patën të pamundur që të shuanin fl akët nisur edhe nga fakti që lënda që di gjej ishte pikërisht vaj.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Pas he timeve, p olicia zbuloi se zj arri ishte vënë nga një punonjëse e fabrikës. Në dë shminë e saj, punonjësja u shpreh se kishte vënë zj arrin vendit të punës pas pronari sillej shumë keq me të.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *