April 1, 2023

Gani Geci do te merret me tre vjet e gjysmë prapa griIave per shkak te Ruzhdi Shaqirit.Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Gani Geci është me tre vjet gjysmë prapa griIave pasi u shpall fa jtor për eIimi, nim,in e Ruzhdi Shaqirit në njërën nga kafete ritë e Skënderajt.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ai a kjuzo,het se në gusht të vitit 2014 në ballkonin e kafe,terisë “N’Qosh”, e kishte pri vua,r nga jeta, Ruzhdi Shaqirin me të cilin ki,shte pasur një ko nfI,ikt të mëhershëm.Pro khuror,ia pretendon se në kohën kur kishte ndodh,ur e gjithe kjo gje, Geci ishte duke dalë nga ka feteria dhe po shkonte në drej.tim të sheshit bashkë me Zijadin Gecin, ndërsa Ruzhdi Shaqiri më 7 persona të tjerë kanë qenë të ulur në një tavolinë në anën e djat hë të ballko.nit.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *