February 8, 2023

Ajo është 50 vje çe por pasionin e jetës kishte ma rrëd hën ien me një dja lë të ri.Ndaj i vuri q ëllim vetes ta kthejë ëndrrën në realitet kur njohu një djalosh të ri në moshë.Gruaja greke vendosi ta jetojë pjesën e mbetur të jetës me një djalë shqiptar që i kishte marrë mendjen.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

E pa në një dyqan ku ai punonte dhe aty filloi gjithçka. Mori dhe motrën me vete dhe i tregoi se atë natë e donte në dhomën e saj dj aloshin që i kishte m arrë mendtë.
Djali, vetëm 21 v jeç, nuk ngur roi t’i shkojë nga pas dhe të dy u përfs hinë në zj ar rin e një das hurie që sa vinte e bëhej më i f or të.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *