January 29, 2023

Të parabu.r.go.surit e Gjy.katës Speciale në Hagë krahas aktivitete të tjera, mund të frekuentojnë edhe dhomën e lutjeve, në të cilën Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi e të tjerët mund të kryejnë rltualet fetare të fesë që i përkasin.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

“Rregullat e parabur.gimit parashohin që përfaqësues të kualifikuar të besimeve fetare ose bindjeve të të parab.ur.gosurve lejohen të mbajnë shërbime dhe aktivitete në ambiente të përshtatshme brenda objektit të parabur.gi.mit dhe t’i vizitojnë të parab.ur.gosurit në kohë të përshtatshme”, thuhet në përgjigjen e Spe.ciales.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *