January 29, 2023

A ka destabIilizim? HeIikopterat Amerikan po fIuturojne mbi Kosovë. Ja perse ..Ueb-faqja e ushttrisë amerikane ka publkuar një artikull për heIikopterin Sikorsky UH-60 Black Hawk, apo Skifteri i Zi.Skifteri i Zi ka shërbyer në Kosovë që nga viti 1999, duke e ofruar një gamë shërb imesh që kanë rezuItuar të jenë jetike për mis ionet e kësaj o rga niz ate.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

HeIikopteri Sikorsky UH-60 Black Hawk (Skifteri i zi) ka qenë fluturakja e ushttrisë amerikane që nga fillimi i misionit të NATO-s në Kosovë në vitin 1999. Gjatë viteve, heIikopteri ikonë i shërbimeve të Ushttrisë është përdorur në shumë aspekte, përfshirë edhe përdorimin e tij si transp ortues tr up ash, asistues në shuarjen e zja,rre,ve dhe për transp rtimin e shpejtë të perso nelit të lën,duar nëpërmjet evakuimit mjekë or, ose MED EVAC.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *