February 6, 2023

Ish-kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri ka thënë se për 14 muaj në pus,htet kryeministri Albin Kurti ka qev,erisur a,d-h,oc.Sipas tij, kemi shumë v,endime të mome,ntit, rea,gime ndaj kr,izav,e të shumta me të cilat është bal,lafaq,uar kjo Qeveri dhe nuk ka ende një vizion a,atgj,atë të zhv,illim,it të vendit.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Tutje shton se ka ng,ecje në shumë se,kto,rë dhe se nuk ka asnjë plan se cila do të ishte ide e duhur për ta ref,ormu,ar si,stemi,n arsimor, apo përmirësuar s,is,temin e sh,ëndet,ësisë.Ymeri pohoi se Qeveria Kurti II nuk është se dal,lon nga Qeveritë e tjera, duke shtuar se i vetmi dal,lim që është se deri më tani nuk është se ka pasu,r ndonjë ska,nd,al të madh.Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *