March 24, 2023

“Ky grup tra fikantësh dr oge është krijuar në vend që nga viti 2014. Kushdo që u identifikua si drejtuesi i tij ndodhet ende në Ekuador dhe gëzon lirinë”, shkruan media ekuadoriane.Më 22 janar, José Serrano Salgado, ish-ministër i Brendshëm su lmoi presidentin aktual Guillermo Lasso, se e kishte aku zuar atë për lidhje me akte të supozuara korr upsioni.Serrano sf idoi presidentin të kalonte në makinën e së vërtetës dhe e pyeti për njohuritë e tij për ma fien shqiptare.

“Ekuadori sot është vendi më i pasigurt në Amerikën Latine, 25 vd ekje për 100 mijë banorë në menaxhimin tuaj të kotë, në menaxhimin tim 5 vde kje për 100 mijë banorë. Kush është Narco, që ia dorëzoi vendin Narkos? #ma fia shqiptare si të tingëllon?”, ishte një nga trillimet e tij në përgjigje të aku zës.

Serrano nuk ka sqaruar arsyen e referimit për ma fian shqiptare. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që organizata kr iminale hyn në radarin kombëtar apo politik, pasi prania e saj është regjistruar në të kaluarën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *