April 2, 2023

Enët e gj akut luajnë një rol shumë të rëndësishëm në organizëm. Ato transportojnë ushqy esit dhe oksig jenin nga ze mra drejt orga neve të tjera.

Në disa raste, enët e gj akut bll okohen duke përbërë pikënisjen e shumë sëmun djeve ka rdiovaskulare. Të dhënat e agroëeb tregojnë se në vitet e fundit, 60% e vd ekjeve në vend kanë ndodhur si pasojë e sëmu ndjeve të zem rës.

Ekspertët kanë identifikuar disa ushqime të shëndetshme të cilat pak ësojnë rre zikun e sëm undjeve të tilla dhe ruajnë shëndetin e enëve të gja kut.

Avokado

Avokado është e pasur në proteina, fibër, vitamina dhe minerale. Natyrshëm, konsumi i tyre ndihmon në zhbll okimin e enëve të gja kut. Për më tepër, konsumi ditor i avokados ul koles terolin e keq me nga 11 deri në 22%. Avokado gjendet në treg gjatë gjithë vitit.

Brokoli

Brokoli përmban shumë vitaminë K që parandalon mpi ksjen e gjak ut. Fibra tek brokoli ul ten sionin e gja kut dhe kole sterolin. Brokoli gjendet në treg nga muaji tetor deri në muajin mars – prill.

Agrumet

Agrumet janë të pasura me pektinë që pastron enët e gj akut dhe ul koles terolin e keq.Agrumet gjenden në treg gjatë gjithë vitit.

Kafeja

Studiuesit australianë kanë zbuluar se kafeja ul rre zikun e sëmun djeve të zemrës me 20%. Ajo është e pasur me anti oksidantë dhe aci d klo rogenik që parandalon probl emet me ze mrën.

Mollët

Mjekët thonë se ngrënia e një molle në ditë ul kol esterolin e k eq me të paktën 40%. Antioksi dantët tek molla kanë aftësinë të shmangin ngurt ësimin e enëve të gj akut. Mollët gjenden në treg gjatë vitit.

Spinaqi

Një racion me spinaq në ditë mund t’ju mbrojë nga së mundjet e zemrës që shkaktohen nga ater oskleroza ose bllo kimi i enëve të gj akut. Spinaqi gjendet në treg nga periudha janar – maj dhe shtator-dhjetor.

Peshku

Salmoni, peshku ton, skumbria dhe sardelet janë të pasura me yndyrna të shëndetshme dhe ac ide yndyrore omega-3 të cilat zhbll okojnë enët e gj akut dhe parandalojnë trom bozën. Kuj desuni të konsumoni peshk të freskët.

Arrorët

Arrat dhe bajamet janë veçanërisht mirëbërës për ze mrën. Ato janë të pasur me fibër, pro teinë, acid alfal inoleik, vitaminë E dhe yndyrna mono-të-pangopura.

Shalqini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *