A do te shtyhen zgjedhjet lokale ne Kosove, flet ministri. Si mendoni ju duhet te shtyhen apo nuk duhet?

LAJME

A do te shtyhen zgjedhjet lokale ne Kosove, flet ministri. Si mendoni ju duhet te shtyhen apo nuk duhet?

Propozimi për shtyrjen e zgjedh,jeve, çka thotë Arben Vitia.Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka komentuar idenë e shtyrjes së zgjedh,jeve lokale që janë planifikuar të mbahen më 17 tetor si dhe atë për shkurt,imin e fushatës.Sipas tij, vendimi për shtyrje ose jo do të merret bazuar në re,komandimet e ek spertëve.“Ky është një vendim i cili do të merret kryekëput nga re komandimet dhe nga vlerësimi i situatës në terren nga ek,spertët tanë konkretisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publike, por jo vetëm dhe çdo rekomandim i tyre pastaj do të dis,kutohet dhe do të res,pektohet”.“Në baza ditore marrim analiza nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Pubik, në baza javore marrim analiza, këto analiza nuk kanë çështje specifike siç janë zgjedh,jet ose fushata mirëpo në analizat epi demi,oIogji ke edhe në rekomandmet e Insititut Kombëtar të Shëndetit Publik rekomandimet janë që të evitohet cdo grumbullim i qy,tetarëve”.“Për çështjen specifike, për zgjedh,jet unë besoj që në momentin e parë ku kërkohet një re komandim për zgjedh,jet ose shkurtim të fushatës, Inistituti në bazë të situatës do ta jap këtë re komandim. Për momentin masat janë të tilla që ndalojnë grumbullimet të cilat janë me rre zik,shmëri dhe pavarësisht se sa ditë vendoset fushata ne do të kujdesemi për respektim të masave”, ka thënë Vitia.