Albin Kurti e beri namin ne rrjet sapo e postoi kete gje e fshiu menjehere – Ja postimi qe beri namin

LAJME

Çka postoi Kurti në Twitter që e fshiu menjëherë.Kryeministri Albin Kurti e ka pub,likuar një “tweet” (cicërimë) në rr,jetin social Twitter për të tre,guar lidhur me darkën e mbrëmsh,me që e pati me liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaq,ësuesit e lartë të Bashkimit Evropian.Por shkri,min e shkurtër, ai e fshiu pas publik,imit.“Darka me udhëheq,ësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor në Bruksel të organiz,uar nga Josep Borrell, ishte një mundësi e mirë për të disku,tuar rëndësinë e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor për njëri-tjetrin, mund,ësitë për ta rritur ndihmën, mbë,shtetjen dhe bashkëp,unimin, gjatë ph,an,demji,së dhe më gjerë”, shkroi Kurti.Ende nuk dihet arsyeja se pse e fshiu kryeministri kete postim.Postimi i tij: