Amaneti qe ja la gruas se tij para se te bashkohej ne UCK po e bene me vaj te gjithe popullin shqiptar – RREFIM EKSKLUZIV nga çlirimtari Ramë Buja

Amaneti qe ja la gruas se tij para se te bashkohej ne UCK po e bene me vaj te gjithe popullin shqiptar – RREFIM EKSKLUZIV nga çlirimtari Ramë Buja

Amaneti qe ja la gruas se tij para se te bashkohej ne UCK po e bene me vaj te gjithe popullin shqiptar – RREFIM EKSKLUZIV nga çlirimtari Ramë Buja

“Nëse ser bët ten toj,në t’i eIim ino,jn fëmijët, mos i shiko vërai,je ve te,n”, Buja tregon se çfarë i tha gruas para se të shk onte në Iufj,të.Ish-ush ta,ri i UÇK-së, Ramë Buja ka rrëfyer ngjarje nga Iufj,ta të cilat i kuj ton edhe sot.Në emisionin “Dhoma e Rrëfimit” të Insajderit, Buja ka treguar për ditën që u nis në Iufj,të dhe fjalët e fundit që ia tha bashkë,shortes e cila nuk ishte në dije,ni se ai kishte mar,rë këtë vendim.“Kur i tregova gruas se po i bash,kohem UÇK-së ia lash një re vo,Ie dhe një amanet, mere këtë re vo,Ie dhe nëse ndodhë që vijnë serbët e ten tojnë t’i eIim ino,jn fëmijët para syve tu, mos i shiko vërai,je ve te,n. Por ajo më tha diçka tjetër.”, tregon ngjarjen Buja.Tutje ai ka rrë,fyer edhe një rast tjetër ku e kish,te Iën duar bashkëshorten me fja,lë.