Gezim Kelmendi me fjale shume te renda per Albin Kurtin dhe Qeverine Kurti 2

Gezim Kelmendi me fjale shume te renda per Albin Kurtin dhe Qeverine Kurti 2

Kelmendi: Ata e vo,dhën, këta po e v ra,sin popullin! Gëzim Kelmendi nga Partia Fjala, ka kri,tikuar rënd qeverisjen ak,tuale.Ai ka thënë se ata që shkuan e vodhën, kurse këta që po qeve,risin tash po e v ra,sin popullin.Kelmendi madje ka thënë se haj,nia e v ra,sja do të marrin ndësh,kimin e merituar kur të vijnë në pushtet ata që besoj,në Zotin.