Hùmb J Ètèn në ak sìdént 21 Vje cari 19 ditë pasi bleu mötorin e tij të ënd rrave…

LAJME

Sipas informacionit të marrë, në aks iden tin e t rafikut që ndodhi në Antalia,motoçikleta u aksi dent ua me minibusin

Ak side nti ndodhi në Lagjen Karshëjaka rreth orës 17.30. Sipas informacioneve të marra, drejtuesi i motoçikletës Ali Ajdën (21) ishte duke shkuar në shtëpi nga vendi i tij i punës ku u pè rpl as me minibusin nën komandën e İ.K. (51)

Si pa sojè e për pla sjès se f uqìshmè, motoçikleta u h odh mënjanë, shoferì i rì u h odh në anën tjetër.

Me njoftimin e atyre përreth, ekipet m jek ësore dhe po lìc ìa u dërguan në vend,ngjarje.

Het imi rreth aksi dent it ende vazhdon