Ja çfarë ka bërë Hashim Thaçi per UÇK-në. Burrë i madh

Ja çfarë ka bërë Hashim Thaçi per UÇK-në. Burrë i madh

Hashim Thaçi ishte i vetmi Kryeministër i Kosovës i cili vazhdimisht kishte rritur pagat dhe pen,sionet për të gjitha kategoritë. Në mesin e për,fituesve ishin edhe in vali,dët e Iufj,tës së fundit, respektivisht të UÇK-së.Në një dokument të siguruar nga Epilogu shihen se sa ishin pensionet në 2007 dhe sa u bënë në kohën kur Kryeministër ishte Hashim Thaçi. Nuk duhet harruar fakti që Krye,ministri atë kohë kishte prishur raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar pikërisht për rrit,jen e pagave dhe pensioneve. Thaçi rriti pensionet e in vali,dëve të UÇK-së me shkallë 80% të dëm,timeve nga 177 në 673 euro, këtu përfshihet edhe pagesa për shoqëruesin.Po ju sjellim dokumentin: