Ja çfarë pritet te ndodhë – Specialja vjen me nje konference te rendesishme per Thaçin, Kadri Veselin dhe te tjeret.

LAJME

Ja çfarë pritet te ndodhë – Specialja vjen me nje konference te rendesishme per Thaçin, Kadri Veselin dhe te tjeret.

Specialja: Nesër Konferencë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerët.Nesër (e mërkurë) pritet të mba,het konferenca e pestë mbi ecuri,në e çështjes gjh,yqëso,re në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit, në Gjh,ykatën Speci,ale në Hagë.Sipas një njoftim,i në faqen zyrtarë të Dhomave të Spe,cializuara thuhet se konfere,nca pritet të filloj në orën 11:00.“Për të përcjell seanc,ën nga galeria për publikun ose qendra për median duhet të regjist,roheni paraprakisht.

Ju lutemi dërgoni një mesazh elek,tronik në public@scp-ks.org(link sends e-mail) në të cil,in do të shënoni emrin dhe mbiem,rin, statusin, datën e lindjes, shtetësinë dhe nu,mrin e pasaportës. Afati i fundit për regji,strimin paraprak është deri të hënën, më 17 maj në ora 17:00. Sean,ca mund të ndiqet edhe për,mes internetit, me një vonesë, dhe në këtë rast nuk nevojitet regjis,trimi”, thuhet në njoftim.Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi po akh,uzo,hen se si drejtues të UÇK-së kishin kryer kh,rim,e k,undër njer,ëzimi,t gjatë lufh,tës së fund,it në Kosovë.Për këto akuza ata po mbahe,n në parabh,urg,im prej momentit kur ishin ar,restua,r në Kosovë.