Ku je o Dritan Abazovici?! Prifti serb merr detyren me kengen “KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI” (VIDEO)

LAJME

Ku je o Dritan Abazovici?! Prifti serb merr detyren me kengen “KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI” (VIDEO)

JOANIKIJE MERR DETYRËN ME KËNGËN “KAD SE VOJ SKA NA KOSOVO VRATI..” (VIDEO) – Në Manastrin e Cetinjës sot ka marrë detyrën zyr,tarisht pesh kopi metropolit Joanikije II pavarë,sisht pakënaqësive të mëdha dhe pro tes,tave të qytetarëve malazez.Gjatë kohës së marrjes së detyrës janë kënduar kën gë nac‘ionaI,,iste nga prif tërinj dhe nga vet Joanikije për kthimin e ush trij,së serbe në Kosovë:“Kad se voj ska na Kosovo vrati…”!Joanikije II është një pesh kop metropolitan or todo,ks serb që shërben si Metropolit i Malit të Zi dhe i Bregdetit dhe primat i Ki shës Or todo,kse Serbe në Malin e Zi që nga maji 2021, më parë ai shërbeu si administrator i të njëjtës dioqezë nga tetori 2020 dhe v de,kja e paraardhësit të tij Amfilohije i cili njihej si ultra na cio,naI,ist serb dhe përkrahës i madh i Rusisë.Edhe pesh kopi metropolit Joanikije i takon të njëjtës vijë si edhe para,ardhësi i tij.

https://www.facebook.com/watch/?v=590361278651932