Ky është lajm i mirë qe po na e jep Presidentja e vendit, Gjermania së shpejti e bën këtë gjë për Kosovën

LAJME

Gjermania sē shpejti njeh patentē shoferēt e lēshuar nga Kosova.Presidentja e Republikēs sē Kosovēs, Vjosa Osmani, nē ditēn e parē tē vizitēs zyrtare nē Gjermani ku po qēndron me ftesē tē presidentit Frank-Walter Steinmeier ēshtē pritur me nder,imet mē tē larta shtetērore. Nē takim me homologun Steinmeier, Presidentja Osmani e ka falēnderuar pēr mbēshtetjen e deritashme dhe ēshtē angazhuar pēr thellimin e marrēdhēnieve. Mē tej, Presi,dentja Osmani ka kērkuar mbēshtetjen e Gjermanisē pēr njohje tē reja, sikurse edhe pēr anētarēsimin e Kosovēs nē organizata ndērkom,bētare.

“Gjermania ka mbēshte,tur Kosovēn nē tē gjitha aspiratat e saj integruese ndērkombētare dhe evro piane: procesin e integrimit nē BE, anētarēsimin nē organizatat ndērkombētare dhe veçanērisht lobimin dhe mbēshtetjen pēr liberaliz,imin e vizave. Ne kemi nevojē pēr njē zē tē fortē mbi kērkesēn tonē pēr liberal,izimin e vizave, dhe nuk ka asnjē zē mē tē mirē se Gjermania. Ne i kemi pērmbushur tē gjitha kriteret pēr liberalizim. Presim mbēshtetjen e Gjermanisē nē kētē proces”, ka theksuar Presidentja Osmani nē takim me presidentin Steinmeier.

Procesin e Berlinit, Presidentja Osmani e ka cilēsuar shtysē e fuqishme pēr perspektivēn evropiane tē Ballkanit Perēndimor. “Republika e Kosovēs synon ta avan,cojē bashkēpunimin rajonal – nē pērputhje me planin e veprimit tē krijuar nē Sofje (2020) pēr krijimin e njē tregu tē pērbashkēt tē katēr lirive them,elore (lēvizja e lirē e njerēzve, mallrave, shērbimeve dhe kapitalit)”, ka theksuar Presidentja Osmani. Sipas saj, çdo ide tjetēr qē synon tē jetē paralele me zgjerimin e BE -sē dhe Procesin e Berlinit, duke minuar parim,in e pjesēmarrjes sē barabartē tē shtet,eve tē Ballkanit Perēndimor, nuk do ta ketē mbēshtetjen e Republikēs sē Kosovēs.Ndērkaq sa i pērket dia,logut me Serbinē, Presidentja Osmani ka ritheksuar se rezult,ati pērfundimtar i tij duhet tē jetē njohja reciproke dhe ruajtja e rregullimit aktual kushtetues dhe kufij,ve aktual tē Kosovēs.

Nē takim me presidentin Steinmeier, Presidentja Osmani ka pērmendur lidhjen e veçantē tē Kosovēs me Gjermaninē, shkaku i mbi 400 mijē kosovar,ēve qē jetojnē nē shtetin gjerman. Mē tej, znj.Osmani i ka thēnē homologut Steinmeier se Kosova ēshtē e inter,esuar pēr rritjen e investi,meve direkte nga Gjermania.Presidentja Osmani ka theksuar, gjithashtu se Kosova ēshtē e inter,esuar edhe pēr nēnshkrimin e disa marrēveshje me Gjermaninē, si ajo pēr transportin e mall,rave dhe automjeteve, pēr heqjen e taksimit tē dyfishtē, si dhe bashkē,punimin nē çēshtjet e sigurisē. Ajo ka bērē tē ditur se sē shpejti pritet final,izimi i Memorandumit dypalēsh pēr njohjen e patentē shof,erēve tē lēshuar nga Kosova.