LAJMI FUNDIT/ Vuçiq takohet me zyrtarin e OKB-se, kjo çka i tha per Kosoven po “dridh” qeverine tone

LAJME

Vuçiq takon zyr,tarin e OKB-së, ja çka i thotë për Kosovën.Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se Serbia gjith,monë do të përpiqet t’i respektojë parimet e sigurisë të së drejtës ndër,kombëtare.Ai kështu deklaroi në takimin që pati sot me ndihmës,sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës së Kom beve të Bashk uara për Evro pën, Azinë Qendrore dhe Ame rikën, Miroslav Jenqa, duke shtuar se OKB-ja është or,ganizata më e rëndësishme ndër,kombëtare me rëndësi të veçantë për sovrani,tetin dhe integritetin terri,torial të Serbisë.

Në njoftimin e Shërbimit për Bashkëpunim me media të presidentit të Serbisë shkruhet se Vuçiq theksoi rëndësinë e siç thuhet “pranisë së UN MI,K -ut si garantues i neu,tralitetit të statusit të pranisë ndër,kombëtare në Kosovë në bazë të Rezolutës 1244 “.Të dy bashkë,biseduesit diskutuan për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe ranë dakord se Serbia dhe OKB -ja janë partnerë në ruajtjen e paqes dhe stabil,itetit në rajon.Vuçiq tha se Beogradi mbetet i për,kushtuar për të vazhduar dialogun me Prishtinën dhe për të gjetur një zgjidh,je kompromisi për çështjen e Kosovës, shkruan Kosovonline