Pothuajse te gjithe e keni kete lule ne shtepi, por a e dini rre.zikun qe u vjen nga kjo lule? Mesojeni tani dhe largojeni sa me pare

Pothuajse te gjithe e keni kete lule ne shtepi, por a e dini rre.zikun qe u vjen nga kjo lule? Mesojeni tani dhe largojeni sa me pare

Pothuajse te gjithe e keni kete lule ne shtepi, por a e dini rre.zikun qe u vjen nga kjo lule? Mesojeni tani dhe largojeni sa me pare/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ky lloj zambaku emeton në ajër disa enzima tok.sike të quajtura ca. rdiac glycoside që s.hkaktojnë marra.mendje, të vj.ella, dia.rre dhe ale. rgji..…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…