SHBA nuk heq dorë KURRË nga Kosova/ Ja arsyet pse serbët po çmenden per donacionet e SHBA-ve per FSK-ne

LAJME

SH BA nuk heq dorë nga Kosova/ Këto janë arsyet pse serbët u “çmendën” për dona cionin për FSK-në.SH BA-ja ia ka dhuruar Kosovës 55 automjete ush tar,ake. Pranimi i tyre u bë me ceremoni nga presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti e ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj.Për karakteristikat e këtyre pajisjeve ush ta,rake foli edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se ato janë të ndërtuara për terrene të vështira dhe u rezistojnë pre dha,ve.“Këto pajisje të cilat janë karakteristikë për terrene të vështira dhe kanë rezistencë efikase ndaj goditjes së pre dha,ve, do t’u mundësojnë juve që veprimet tuaja në ruajtjen e paqes t’i zgjeroni e t’i shtrini gjithandej ku ju kërkohet”, tha presidentja Osmani gjatë ceremonisë së pranimit të tyre.Presidentja Osmani dhe kryeministri Kurti u shprehën falënderues ndaj SH BA-ve për këtë donacion dhe që po ndihmojnë në zhvillimin e FSK-së.Lidhur me këtë donacion ka pasur reagime në Serbi, ku analistë ush tar,akë serbë kanë thënë se Kosova po ar matosj,et dhe sipas tyre kjo është e rre zik,shme.Reagimet dhe deklaratat e tyre pro paganduese vazhdojnë derisa dhe pas ngjarjeve në Af gani,stan ata u shprehën se edhe SH BA-të mund të largohen nga Kosova, një gjë që nuk do të ndodhë.“Të krijojmë diplomaci ush tar,ake”

Në lidhje me këtë , ekspertin e sigurisë, Drizan Shala, ka thënë se transformimi i FSK-së në FAK, ka paraparë investime në dy drejtime, pra në atë kapitale dhe në mjete ush ta,rake.Ai shtoi se Ministria e Mbrojtjes ka paraparë rritje të buxhetit, që më 2026 të jetë përmbyllur procesi i transformimit në FAK.“Procesi i transformimit të FSK në FAK ka paraparë investime në dy drejtime, atë kapitale (kampe, hapësira ushtrimi etj), si dhe në mjete ush tar,ake ku ndër to janë edhe automjetet e rënda të blin duara, të cilat i kontribuojnë që FSK-ja të jetë mobile në arritjen e misionit të saj, që është mbrojtja dhe ofrimi i mbështetjes të pjesës civile në raste të emer gjencave. Ministria e Mbrojtjes këtë vit ka paraparë rritje të buxhetit të saj dhe i cili duhet të jetë 25% më shumë se këtë vit, që në afatin e paraparë prej 10 viteve të përmbush në afatin rekord për 5 vite, që në vitin 2026 të mund të themi që është përmbyllur procesi i transformimit në FAK”, potencoi ai.Më tej, ai ka theksuar se Serbia prapë do të pro pagandojë se Kosova është shtet i dështuar, andaj për arritjen e synimeve të kapitaleve mbrojtëse, sipas Shalës, ne duhet të krijojmë diplomaci ush tar,ake.“Serbia do të vazhdojë të pro pagandojë se Kosova është shtet, i cili në aspektin e brendshëm rre zi,kon pakicat serbe, e në aspektin e jashtëm si shtet i dështuar, i cili nuk ka mundur që të krijojë subjektivitetin e saj. Pra, ne duhet të krijojmë diplomacion ush tar,ak, e cila do të na ndihmojë në arritjen e synimeve të bazuar në objektivin e përmbylljes së kapaciteteve mbrojtëse ush ta,rake duke shkëmbyer dhe marrë informacione dhe teknologjinë më të re të mbrojtjes artificiale inteligjente”, ka deklaruar Drizan Shala.“Serbia po ar maj,toset me ar m,ë nga Rusia”Juristi Muhamet Kelmendi, ka potencuar se Kosovës i duhen këto mjete për ta mbrojtur Republikën, edhe pse Serbia ka marrë mjete edhe nga Rusia, por që sipas Kelmendit, ato janë jo efektive kundër suI,meve ra ket,ore.“FSK duhet të ar mat,oset, mjetet e dhëna si donacion për ush trij,në e Kosovës janë të mirëseardhura, sepse kjo forcë nuk është mirë e ar majto,sur dhe i duhen mjete për të mundur vetëm për vetëm me mbrojtur Republikën. Serbia si ar miku kryesorë i Kosovës po ar mat,oset me ar m,ë ruse dhe kineze. Edhe vetë prodhon shumë ar m,ë nga fabrikat e ish-Jugosllavisë. Nga Rusia ka marrë avion, tanke dhe sistem raketor Kundruall kësaj forme, mjetet që i ka FSK janë vetëm për këmbësori dhe të njëjtat janë jo efektive kundër suI,meve ra ke,tore e të avia cionit. Megjithatë është një shenjë e mirë dhe Kosova e FSK pret me të drejtë ar m,ë adekuate kundër ar mëv,e që i ka shteti serb si mike e ruso-kinezëve”, tha ai.

Më tej ka shtuar se SH BA dhe NA T,O do të tërhiqen dhe nga Kosova, janë deklarata të politikanëve serb, kështu hapet rruga e intervenimin ush tar,ak serb në Kosovë.Kelmendi theksoi tutje se me këto mjete që i kanë dhuruar Kosovës, tregohet interesimi që Sh BA ka ndaj Kosovës, madje ai thotë, se ky interesim duhet të rritet dhe në këtë mënyrë Kosova të mbrohet nga suI,met.“Tërheqja nga Afganistani i SH BA-ve dhe të Paktit NA T,O është një e dhënë jo e mirë për Ballkanin Perëndimor. Këtej janë deklaratat me pompozitet të politikanëve serb për tërheqje edhe nga Kosova dhe kështu hapet rruga e intervenimit ush ta,rak serb në Kosovë. Këto të dhëna janë fakte që Ua shing,toni, Londra e Berlini duhet t’i marrin seriozisht për të ar ma,tosur FSK-në me mjete adekuate Iufj,tarake. Tash këto mjete të dhëna nga SH BA a në një ndihmë e madhe. Me këtë tregohet mirë interesimi i SH BA-ve ndaj Kosovës. Ky interesim duhet të rritet dhe kështu të krijohen kushtet që Kosova ta mbrojë vetën e vetë nga çdo sulm ush tara,k. Ky duhet të jetë qëllimi i Republikës së Kosovës dhe këtej kërkohen investime të mëdha. Koha nuk pret dhe sa më parë që FSK ar ma,toset dhe bëhet e aftë për të mbrojtur Republikën, aq më shumë ruhet paqja në këtë pjesë të Evropës”, potencoi Kelmendi.“Kosova t’i forcojë aftësitë mbrojtëse”Ndërsa, analisti Adem Bytyçi, në një prononcim për “Bota sot”, ka deklaruar se kjo është dëshmi se Ame ri,ka nuk do të largohet asnjëherë nga Kosova, prandaj Serbia pro pagandon rrena, sepse nuk i konvenon kjo miqësi e Kosovës me Ame ri,kën.Ai shton se Serbia sheh ëndrra për të invaduar në Kosovë, andaj edhe duhet të forcohen aftësitë mbrojtëse në Kosovë.“Furnizimi me ar ma,tim i Ush trij,së së Kosovës nga SH B,A, është një dëshmi e fuqishme se Ame rik,a asnjëherë nuk do të largohet nga Kosova. Kuptohet, Serbisë nuk i konvenon një politike kaq miqësore e Am eri,kës ndaj Kosovës, prandaj edhe ushtron pro pagandën e rrenave, siç e ka zakon tradicionalisht kinse Ame rik,a do të largohet nga Kosova. Kosova duhet ta forcojë aftësinë e saj mbrojtëse, ndonëse Serbia edhe pse do ta ketë të pamundur, herët a vonë sheh ëndrra për të invaduar në Kosovë me forcat e saj ush ta,rake dhe poI,icore kh,rimijnaI e dhe gi enoci,dale anti-shqip tare”, ka deklaruar Adem Bytyçi për gazetën