TURP/ Kandidati i LDK-se per Mitrovicen i keqperdore femijet lypsar per kete gje te pabesueshme

TURP/ Kandidati i LDK-se per Mitrovicen i keqperdore femijet lypsar per kete gje te pabesueshme

Kandidati i LDK-së për krye,tar të Mitrovicës keqpërdorë fëmijët lyp,sar për para,fushatë.Kandidati i LDK-së për krye,tar të Mitrovicës, Armend Agolli, ka nisur para,fushatën ele ktorale, duke kri,tikuar qeverisjen lokale të Mitrovicës, rapor,ton Veriu.infoAi ka publikuar një postim në Facebook me kri,tika për mirë,mbajtjen e pastërtisë së qytetit, por me këtë rast ka shfrytëzuar rastin të foto,grafoj një fëmijë duke kër,kuar ushqim në kontejnerët për hudh,jen e mbeturinave.Madje, në fotografi fëmijët nuk i është mbuluar pamja, gjë që është cë,nim i integritetit dhe shkel,jeve e akteve li gjor,e për mbrojtjen e fëmijë,ve./Veriu.info