Vendosi kamera në shtëpi, u tm e rrua kur e pa cka i bënte gruaja Nënës plakë (Video)

Vendosi kamera në shtëpi, u tm e rrua kur e pa cka i bënte gruaja Nënës plakë (Video)

Një vajzë me emrin Miriam Marino e kishte nënën të prekur nga së,munda e alzhaimerit, ndërsa në pamundësi që t’i ndihmonte dhe qëndronte afër shkaku i punës, ajo mori një kujdestare që të përkujdesej për të.Njërën nga ditët ajo i vuri kamerat nëpër shtëpi dhe përcolli gjendjen gjatë orarit të punës, me ç;rast u tm,errua kur e pa se çfarë dh,une po udhtrohej ndaj nënës së saj nga kujdestarja që ajo kishte punësuar SHTYPE RE!K LAM S!IKO V!DJEO…